Tag: Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze stwierdzeniem naruszenia, nakładane są w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania. Postępowanie może być wynikiem prowadzonej kontroli lub skargi złożonej przez osobę, której dane dotyczą. UODO posiada możliwość zastosowania środków…

Read More Read More

stat4u