Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze […]