Inspektor Ochrony Danych od ekonomiki

Zwróciliśmy się z prośbą do Inspektora Ochrony Danych Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o udostępnię informacji w zakresie art. 13 RODO a dotyczących monitoringu. Interesowały nas dwie kwestie:

  1. Wykazanie realizacji przez ADO zasady z art. 5 ust 2 RODO – obowiązku informacyjnego dotyczącego monitoringu na recepcji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, podanie czy Klauzula informacyjna znajduje się np. na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej a może tablicy ogłoszeń?
  2. Poprosiliśmy o przekazanie na podstawie art. 13 RODO Klauzuli informacyjnej dot. monitoringu.

Po 9 dniach od przesłania zapytania otrzymaliśmy informację, że z powodu „ekonomiki” IOD Komendy Miejskiej w Białymstoku nie przekaże nam odpowiedzi na nasze pytania. Pozostaje w sferze domysłów o jaką „ekonomikę” chodzi. Na tak proste i oczywiste pytania, odpowiedź nie powinna nastarczać trudności średnio rozgarniętej osobie zajmującej się danymi osobowymi. Administrator Danych Osobowych zbierając dane osobowe ma obowiązek spełnić obowiązek informacyjny. Ważny jest moment realizacji obowiązku: w trakcie pozyskiwania danych osobowych, najpóźniej w chwili ich zebrania. Nie za 9 dni czy w bliżej nieokreślonej przyszłości. Zasady RODO są jasne i czytelne, tworzą uniwersalny system norm, które mają zastosowanie tak samo do małej firmy czy instytucji jak i do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Z bliżej nieokreślonych powodów IOD Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku nie chciała udostępnić ani Klauzuli informacyjnej ani wykazać gdzie z jej treścią możemy się zapoznać.

Czy więc słowo „ekonomika” jest efektem buty i arogancji typowej dla grupy zawodowej jaką jest Policja? A może dowodzi braku wiedzy i nieprofesjonalizm! Zakładamy, że obowiązek z art. 13 RODO nie został zrealizowany, IOD nie ma pojęcia czy monitoring na recepcji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4 nagrywa obraz i dźwięk oraz jak długo przechowuje się nagrania. Nie została przygotowana Klauzula informacyjna. Doszło do naruszenia art 13 ust. 1 RODO co potwierdza fakt, że IOD nie jest wstanie wykazać, że ADO zrealizował obowiązek wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

***

Po zgłoszeniu sprawy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie otrzymaliśmy odpowiedź Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku zawierającą informację, z której wynika że monitoring rejestruje wyłącznie obraz bez dźwięku (obie kamery), przesłano nam klauzulę informacyjną i poinformowano, że klauzula została wywieszona w punkcie recepcyjnym na szybie. Jest to nasz sukces, z pożytkiem dla obywateli. Obowiązek informacyjny w końcu został zrealizowany!