Kategoria: Zapytania do UODO

Dane osobowe projektantów … czy wszystkie są jawne?

Dane osobowe projektantów … czy wszystkie są jawne?

Dzisiaj zajmiemy się ważnym problemem z obszaru prawa budowlanego. Na podstawie art. art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektów zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicznego dołącza się:– kopię decyzji o nadaniu uprawnień,– kopię zaświadczenie o przynależności do izby,– oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i…

Read More Read More

Odpowiedzi na trudne wnioski o dostęp do informacji publicznej

Odpowiedzi na trudne wnioski o dostęp do informacji publicznej

W związku z licznymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej wystosowałem zapytanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o granicę bezpieczeństwa informacji podczas ujawniania danych na wniosek. Poniżej odpowiedź : Warszawa, 13 października 2022 r. Szanowny Panie Inspektorze, w odpowiedzi na pismo z 25 września br. uprzejmie informuję, że o udostępnieniu informacji lub o odmowie…

Read More Read More

Klauzule informacyjne warstwowe

Klauzule informacyjne warstwowe

Czy można stosować klauzule warstwowe i w jakich przypadkach? Zwróciłem się z takim zapytaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oto odpowiedź: Warszawa, 24 czerwca 2022 r. Szanowny Panie Inspektorze,w odpowiedzi na pismo z 30 maja br. przede wszystkim należy zastrzec, żewiążące stanowiska w przedmiocie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych UrządOchrony Danych Osobowych może…

Read More Read More

stat4u