Incydent bezpieczeństwa

Naruszenie ochrony danych osobowych

22 sierpnia, 2022 Marek 0

Katalog podstawowych naruszeń możemy znaleźć w formularzu zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w pkt. 4. Charakter naruszenia:1. Naruszenie poufności danych– […]

Odpowiedzialność karna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję […]

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Za naruszenie ochrony danych osobowych, osobie których dane dotyczą przysługuje prawo do :– żądania zaniechania naruszeń;– odszkodowania za poniesione szkody;– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisy […]

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze […]