Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

21 sierpnia, 2022 Marek 0

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w […]

Procedura zgłaszania naruszeń

Procedura zgłaszania naruszeń

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 34 pkt 1 RODO „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokieryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki […]

Procedura niszczenia danych

21 sierpnia, 2022 Marek 0

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Procedura niszczenia danych na nośnikach elektronicznych i papierowych. […]

Zasada Czystego ekranu

Zasada „czystego” ekranu

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zasada „czystego” ekranu jest zasadą funkcjonującą od bardzo dawna w przestrzeni styku sektora IT i bezpieczeństwa informacji. Polega na uniemożliwieniu osobom nieupoważnionym wglądu w zawartość […]

Zasada czystego biurka

Zasada „czystego” biurka

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zasada „czystego” biurka to zachowanie higieny organizacyjnej w zakresie przetwarzania informacji. Każdy kto pracuje na danych, które mogą mieć istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji, musi […]

Zasada rozliczalności

Zasada rozliczalności

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zasada rozliczalności znalazła odzwierciedlenie w Art. 5 ust. 2 RODO – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów, i musi być w stanie to wykazać. Zasada […]

Zasada poufności i integralności

Zasada poufności i integralności

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zasada poufności i integralności zakłada pracę na danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz […]