Procedura zgłaszania naruszeń

Procedura zgłaszania naruszeń

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 34 pkt 1 RODO „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokieryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki […]