Tag: projekty budowlane

Dane osobowe projektantów … czy wszystkie są jawne?

Dane osobowe projektantów … czy wszystkie są jawne?

Dzisiaj zajmiemy się ważnym problemem z obszaru prawa budowlanego. Na podstawie art. art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do projektów zagospodarowania, architektoniczno-budowlanego i technicznego dołącza się:– kopię decyzji o nadaniu uprawnień,– kopię zaświadczenie o przynależności do izby,– oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i…

Read More Read More

stat4u