Tag: Zasada rozliczalności

Zasada rozliczalności

Zasada rozliczalności

Zasada rozliczalności znalazła odzwierciedlenie w Art. 5 ust. 2 RODO – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów, i musi być w stanie to wykazać. Zasada została uszczegółowiona w art. 24, który nakłada na administratora obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przestrzeganie odbywało się zgodnie z RODO. Wdrażając te środki, administrator powinien uwzględnić charakter,…

Read More Read More

stat4u