Retoryka pracy w urzedzie

Retoryka postaw urzędniczych

12 stycznia, 2023 Marek 0

Jak wiemy RODO weszło 25 maja 2018 roku. Za cztery miesiące minie 5 lat od kiedy zunifikowaliśmy system ochrony danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej. […]

netstat -ano

cmd / Funkcja netstat -ano

14 listopada, 2022 Marek 0

Funkcja wywoływana spod konsoli Windows cmd. Pokazuje informacje o połączeniach sieciowych, używanych portach i procesach z nich korzystających. Umożliwia sprawdzenie czy nasz komputer nie zawiera […]

Obowiązek informacyjny art. 13 RODO

Klauzule informacyjne warstwowe

24 września, 2022 Marek 0

Czy można stosować klauzule warstwowe i w jakich przypadkach? Zwróciłem się z takim zapytaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oto odpowiedź: Warszawa, 24 czerwca […]

Incydent bezpieczeństwa

Naruszenie ochrony danych osobowych

22 sierpnia, 2022 Marek 0

Katalog podstawowych naruszeń możemy znaleźć w formularzu zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w pkt. 4. Charakter naruszenia:1. Naruszenie poufności danych– […]

Odpowiedzialność karna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję […]

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Za naruszenie ochrony danych osobowych, osobie których dane dotyczą przysługuje prawo do :– żądania zaniechania naruszeń;– odszkodowania za poniesione szkody;– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisy […]

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze […]