Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy:

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w celach służbowych.
  2. Zgrywanie na dysk twardy komputera oraz uruchamianie jakichkolwiek programów z Internetu wymaga zgody Administratora Danych na piśmie. O w/w zgodę występuje zainteresowany Użytkownik i jest zobowiązany przechowywać i okazywać na żądanie udzieloną zgodę.
  3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie instalowane z Internetu.
  4. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo.
  5. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i zapamiętywania haseł
  6. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą https://
  7. Zabrania się przesyłania urzędowej korespondencji za pośrednictwem innych środków komunikacji niż formalnie dopuszczona, w szczególności: prywatna poczta, aplikacje portali społecznościowych, czaty, messengery.