Zasada poufności i integralności

Zasada poufności i integralności

Zasada poufności i integralności zakłada pracę na danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Zasadę znajdziemy w art. 5 ust 1 lit. f RODO.