cmd / Funkcja netstat -ano

netstat -ano

Funkcja wywoływana spod konsoli Windows cmd. Pokazuje informacje o połączeniach sieciowych, używanych portach i procesach z nich korzystających. Umożliwia sprawdzenie czy nasz komputer nie zawiera obiektów (robaków, keyloggerów, wirusów) śledzących nasz komputer w sieci.

netstat -ano

Widok na dane wywołane komendą netstat -ano. Komputer nie zawiera programów śledzących.