Tag: Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w celach służbowych. Zgrywanie na dysk twardy komputera oraz uruchamianie jakichkolwiek programów z Internetu wymaga zgody Administratora Danych na piśmie. O w/w zgodę występuje zainteresowany Użytkownik i jest zobowiązany przechowywać i…

Read More Read More

stat4u