Zasada „czystego” ekranu

Zasada Czystego ekranu

Zasada „czystego” ekranu jest zasadą funkcjonującą od bardzo dawna w przestrzeni styku sektora IT i bezpieczeństwa informacji. Polega na uniemożliwieniu osobom nieupoważnionym wglądu w zawartość wyświetlaną na ekranie monitora. Efekt możemy osiągnąć poprzez odpowiednie ustawienie monitora na biurku, tak by osoby postronne nie miały dostępu do wyświetlanych treści lub każdorazowe wylogowanie się w sytuacji gdy użytkownik odchodzi od stanowiska pracy. Wylogowanie się następuje po jednoczesnym wciśnięciu na klawiaturze dwóch klawiszy [Win] +[L].

Dobrą praktyką jest ustawienie wygaszacza ekranu po określonym czasie nieaktywności na komputerze.

W przypadku audytu KRI lub kontroli np. NIK możemy spodziewać się weryfikacji wyżej wymienionych rozwiązań. Warto więc zwrócić uwagę gdzie znajduje się nasz komputer, jak usytuowany jest monitor względem osób postronnych, co się dzieje gdy odchodzimy od komputera.