Czy imię i nazwisko lekarza jest informacją publiczną?

Imię i nazwisko lekarza, pielęgniarki czy położnej nie stanowią informacji prawnie chronionej w rozumieniu art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Są to zawody powszechnego zaufania a wskazane dane można znaleźć w centralnych rejestrach.

Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych

Centralny Rejestr Lekarzy