Obowiązek informacyjny art. 13 RODO

Klauzule informacyjne warstwowe

24 września, 2022 Marek 0

Czy można stosować klauzule warstwowe i w jakich przypadkach? Zwróciłem się z takim zapytaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oto odpowiedź: Warszawa, 24 czerwca […]

Incydent bezpieczeństwa

Naruszenie ochrony danych osobowych

22 sierpnia, 2022 Marek 0

Katalog podstawowych naruszeń możemy znaleźć w formularzu zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w pkt. 4. Charakter naruszenia:1. Naruszenie poufności danych– […]

Odpowiedzialność karna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję […]

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Za naruszenie ochrony danych osobowych, osobie których dane dotyczą przysługuje prawo do :– żądania zaniechania naruszeń;– odszkodowania za poniesione szkody;– zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepisy […]

Odpowiedzialność administracyjna

Odpowiedzialność administracyjna

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Organem właściwym do rozpatrywania skarg oraz analizę naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (UODO). Kary w związku ze […]

Procedura korzystania z internetu

Procedura korzystania z internetu

21 sierpnia, 2022 Marek 0

W jednostkach które podlegają pod moją opiekę w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych, funkcjonują następujące zapisy: Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Internetu w […]

Procedura zgłaszania naruszeń

Procedura zgłaszania naruszeń

21 sierpnia, 2022 Marek 0

Zgodnie z art. 34 pkt 1 RODO „Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokieryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki […]